Districto K, ha desenvolupat un sistema de control de presència que permet registrar el control horari de diverses formes, tant presencialment  com per treballadors desplaçats.

Des del passat 12 de maig de 2019, les empreses estan obligades a registrar la jornada laboral dels treballadors, i a guardar el registre durant 4 anys, les empreses que no ho compleixin, s’exposaran a altes sancions econòmiques.

Control de presència per

PIN

En aquest cas els empleats teclejaran un PIN associat a la seva fitxa que actua com a identificador a l’hora d’entrada i sortida. Aquesta acció es podrà realitzar des de qualsevol equip en la seva xarxa local sense necessitat de cap dispositiu addicional.

EMPREMTA DACTILAR

Els sistemes de detecció per empremta dactilar permeten realitzar el control d’accés físic mitjançant el registre del patró d’empremta dactilar. Els empleats són identificats a través d’un terminal de control d’accés biomètric.

DISPOSITIUS MÒBILS​

Es podrà realitzar el control de presència des d’un dispositiu mòbil, amb qualsevol sistema operatiu, per els operaris desplaçats. D’aquesta manera, els empleats podran registrar la seva jornada des de qualsevol ubicació sent consultable tota la informació des del programa de gestió.

A més, el mòdul per al control de presència permet generar i editar fitxes per a cada empleat amb totes les seves dades detallades i agrupar cada treballador dins de la plantilla pel departament al qual pertany.

Amb aquest sistema també podem establir diferents tipus d’horaris, segons  les necessitats de l’empresa, definint hores d’inici i fi segons el tipus de jornada, els dies de la setmana i/o festius i conèixer la ubicació dels empleats a cada moment del registre de la jornada mitjançant la geolocalització.

Les solucions de presència de Distrito K permeten disposar de tota la informació sobre l’històric d’hores dels empleats, emetre informes personalitzats sobre les jornades laborals, consultar retards i accedir a tota la informació sobre les hores extres computades. Tota la informació es guarda en el registre d’entrades i sortides de cada treballador i es pot consultar des del programa de gestió a través de l’històric.

I tot això totalment integrat amb les solucions de la gamma SQL, facilitant la gestió diària a tots els departaments. El programari de Distrito K ajuda a millorar la gestió i competitivitat.
[contact-form-7 404 "No encontrado"]