Cloud Computing: En boca de tots, però
saps realment què és?

El Cloud Computing porta molts anys amb nosaltres, però encara hi ha confusió sobre el que realment significa, què és, quins tipus hi ha i quines són les seves possibilitats. En aquest post aclarim les seves característiques principals per entendre què és el Cloud computing i com pot millorar la nostra forma de treballar.

Acomiada't de les infraestructures físiques

La computació en el núvol és una forma de consumir tecnologia a través d’internet, com un servei, sense necessitat de les infraestructures físiques convencionals. En la pràctica, el proveïdor tecnològic proporcionem la infraestructura necessària i el client accedeix a través d’internet a la informació, dades, programes, aplicacions, etc. L’usuari ja no necessita “posseir” infraestructura física, sinó que la consumeix en remot, com un servei.

El NIST (O.S. National Institute of Standars and Technology), defineix el cloud computing com un model que permet accés de xarxa a un conjunt compartit de recursos informàtics, des de qualsevol lloc. Aquests recursos informàtics poden ser tant de màquinaria (servidors, processadors, CPUs…) com de programari (sistemes operatius, comptes de correu, aplicacions o programes informàtics). La infraestructura física és suportada pel roveïdor, així el client no necessita adquirir equips ni programes físics, amb el conseqüent estalvi d’espai, energia i inversions TIC.

Descobreix tots els avantatges

L’accessibilitat a través d’Internet és l’essència del Cloud Computing i origen de la resta de característiques:

  • Multidispositiu i ubiqua: la computació en el núvol permet accedir de manera remota a la infraestructura configurada en el núvol des de qualsevol dispositiu (PC, portàtil, tauleta i mòbil) i des de qualsevol lloc. L’únic que es necessita és una connexió a Internet. Aquesta mobilitat es converteix en un avantatge competitiu en afavorir la flexibilitat laboral i poder atendre clients des de qualsevol lloc. Les empreses que aprofiten la flexibilitat i el treball col·laboratiu compartint documents augmenten els seus ingressos un 50%.
  • Àgil i escalable: No s’adquireix una infraestructura física, es contracta una capacitat inicial podent ampliar o disminuir el servei segons les necessitats especifiques de cada moment en concret. El servei s’autogestiona en funció de la demanda del client sense límit de capacitat d’emmagatzematge ni processament. Aquesta escalabilitat i flexibilitat són les característiques més significatives de les solucions cloud per al 81% dels usuaris enquestats per la consultora Quint Wellington Redwood.
  • Rendible: Es paga només per ús, així s’elimina la inversió inicial, els costos de manteniment i els sobre costos derivats de mantenir sistemes infrautilitzats. La gestió en el núvol suposa un estalvi entre el 20 i el 30%, ja que l’empresa es pot dedicar al seu negoci sense dedicar temps i recursos al manteniment tecnològic. A més, el pagament per ús ajuda a tenir la despesa controlada.

  • Eficient: les característiques anteriors fan que la computació en el núvol sigui sobretot eficient en comptar amb tecnologia sempre actualitzada i capacitat d’emmagatzematge il·limitada. Això fa que augmenti la teva productivitat i rendibilitat.
  •  

Cal tenir en compte que no tots els proveïdors de cloud computing garanteixen la protecció de la teva informació. Per això és important comptar amb solucions com adCloud d’ANCO, que inclouen una potent capa de seguretat. La infraestructura es protegeix amb sistemes de ciberseguretat d’avantguarda, les connexions són segures i encriptades, inclou còpies de seguretat periòdiques i plans de contingència per a garantir la continuïtat del negoci. Per aquest motiu oferim garanties de seguretat, com l’estàndard internacional ISO 27001 per als Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació, a més de la qualitat (ISO 9001) i la seguretat i privacitat en el núvol (ISO 27018). Com és el cas de les solucions adCloud, homologades per a assegurar que els nostres clients  compleixen al seu torn amb totes les obligacions de la normativa europea.